W latach 1954-56 Spółdzielnia Kolektyw zbudowała na Saskiej Kępie sześć szeregowych domów dla rzeźbiarzy. Stworzono w nich wyjątkowo dogodne warunki do pracy – części mieszkalne połączono z dużymi pracowniami. W jednym z segmentów zamieszkała rodzina Gosławskich.

Urodzony w 1908 roku, wykształcony w Polsce i we Włoszech, rzeźbiarz Józef Gosławski  z biegłością pracował w różnych skalach i w różnych materiałach. Jego autorstwa są m.in. portrety – karykatury (np. Piłsudskiego, Dunikowskiego), medale (w tym martyrologiczne z czasu wojny), dekoracja malarska i postacie świętych przeznaczone do katedry w Lublinie, rzeźbiarska alegoria Muzyki na MDM-ie, pomniki: Chopina w Żelazowej Woli, Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim i Nigdy Wojny w Żabikowie, projekty najbardziej znanych monet PRL (5-złotówka z rybakiem, 10-złotówka z Kopernikiem, 100-złotówka z Mieszkiem i Dąbrówką), projekt alegorycznych płaskorzeźb na gmach Sejmu (Muzyki, Malarstwa, Rzeźby, Architektury).

Domeną Wandy Gosławskiej była ceramika – tworzyła  dekoracyjne mozaiki i obrazy ceramiczne, pracowała w Cepelii odpowiadając za nadzór artystyczny nad spółdzielniami ceramicznymi w całym kraju, prowadziła także szkolenia dla sprzedawców. Projektowała również medale, choć pod względem ich liczby nie mogła równać się z mężem.

Dziś pracownia Gosławskich przypominająca prywatne muzeum, z modelami gipsowymi, rzeźbami w drewnie i kamieniu, z odlewami z brązu, z ceramiką, grafikami, obrazami, rysunkami, fotografiami oraz wycinkami prasowymi, od czasu do czasu otwiera się dla wszystkich – na odczyty, okazjonalne zwiedzanie – kontynuując rodzinną tradycję domu otwartego, w którym niegdyś częstymi gośćmi byli zaprzyjaźnieni artyści. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, warszawskimi przewodnikami, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy oraz należy do sieci Archiwów Społecznych Ośrodka Karta.

Pracownia ma status Warszawskiej Historycznej Pracowni Artystycznej.

Kontakt: jozef.goslawski@gmail.com, www.goslawski.art.pl, tel. 517 704 738

Zdjęcia: Paulina Brzezińska