o projekcie

autorzy

Strona internetowa prezentuje wybór współczesnych oraz historycznych warszawskich pracowni artystycznych. Powstała, by upowszechniać wiedzę o miejscach, które wciąż są mało znaną częścią dziedzictwa kulturowego stolicy.

Została zrealizowana w ramach projektu „Uczniowie Mistrzom”, przygotowanego przez Fundację Okolica w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków – „Popularyzacja warszawskich pracowni artystycznych”.

Do współpracy przy projekcie zostali zaproszeni studenci stołecznych uczelni artystycznych, którzy pod opieką swoich wykładowców stworzyli logo warszawskich pracowni, projekt graficzny strony,
a także zamieszczone na niej materiały: cykle fotograficzne, wideo
i reportaże dźwiękowe. Oprócz charakteru popularyzatorskiego
i dokumentacyjnego równorzędną ideą projektu było nawiązanie międzypokoleniowych relacji w warszawskim środowisku artystycznym oraz praca młodego pokolenia na rzecz poprzedników jako wyraz uznania dla ich dorobku.

Przedstawionych tu 12 miejsc twórczej pracy to początek podejmowanych przez nas działań na rzecz warszawskich pracowni artystycznych. Zawartość strony będzie się powiększać stając się coraz szerszą bazą wiedzy i wirtualnym przewodnikiem.

Magdalena Stopa, Katarzyna Świeżak, autorki projektu.


Logo i projekt strony: Karol Mularczyk, student Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, z Pracowni Projektowania Znaku i Kompleksowego Projektowania Graficznego prof. Piotra Garlickiego, asystent Mateusz Kowalski


Cykle fotograficzne: Paulina Brzezińska, Joanna Bury, Roberto Cura, Marcelina Gorczyńska, Łukasz Horbów, Paulina Komarowa, Joanna Klikowicz, Marta Matysiak, Lena Pierga, Zofia Tomasik, Bartek Zalewski, studenci i absolwent Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie, z Pracowni Relacji Wizualnych prof. Prota Jarnuszkiewicza, asystentka Agata Witczak


Wideo: Zuzanna Hanc, Adam Kosiewicz, Julia Podborączyńska, studenci Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie, pod kierunkiem Tomasa Rafy


Teksty: Magdalena Stopa i Katarzyna Świeżak, autorki projektu „Uczniowie Mistrzom”


Materiał dźwiękowy: Katarzyna Świeżak


Stronę zaprogramował: Wojciech Kiwerski